Ydych chi’n cofio’r eitem gyntaf y gwnaethoch ei ailgylchu? Efallai ddim, ond mae’n ddigon posibl ei fod yn botel win wydr, jar jam, can diod befriog neu dun ffa pob.[[{"fid":"3939","view_mode":"custom_main","type":"media","attributes":{"height":"362","width":"644","alt":"image of glass bottles and cans","class":"media-element file-custom-main"}}]]
Mae Calan Gaeaf yn fwy poblogaidd nag erioed ond byddwn ni’n cynhyrchu tunelli o wastraff yn ddiangen yn ystod y noson honno.Mae pobl y Deyrnas Gyfunol yn taflu tua 18,000 o dunelli o bwmpenni y flwyddyn a dim ond ar gyfer cerfio llusernau mae 99% o’r rheiny wedi’u gwerthu!*Mae Ailgylchu dros Gymru wedi llunio canllawiau i’ch helpu i ystyried yr amgylchedd ac arbed tipyn o wastraff, hefyd.Beth y dylech chi ei wneud yn wahanol?  Fe synnwch chi pa mor hawdd fydd newid eich arferion ychydig er mwyn gwastraffu llai.
In Wales, Halloween is more popular than ever and like it or loath it, tonnes of unnecessary waste is created on this frightful night. In the UK, we needlessly throw away around 18,000 tonnes of pumpkins a year and 99% are sold just for lantern carving alone!*  Recycle for Wales has put together a handy guide to ensure you’ll be equipped with the knowledge to be kinder to the environment and save some cash in the process.So what can you do differently? It’s surprising how easy it is to make small changes to ensure your waste is less frightening.

PAPUR LAPIO

WRAPPING PAPER

TYBIAU A HAMBYRDDAU PLASTIG

PLASTIC TUBS AND TRAYS

PLISG WYAU