Ydych chi’n cofio’r eitem gyntaf y gwnaethoch ei ailgylchu? Efallai ddim, ond mae’n ddigon posibl ei fod yn botel win wydr, jar jam, can diod befriog neu dun ffa pob.[[{"fid":"3939","view_mode":"custom_main","type":"media","attributes":{"height":"362","width":"644","alt":"image of glass bottles and cans","class":"media-element file-custom-main"}}]]
Mae Calan Gaeaf yn fwy poblogaidd nag erioed ond byddwn ni’n cynhyrchu tunelli o wastraff yn ddiangen yn ystod y noson honno.Mae pobl y Deyrnas Gyfunol yn taflu tua 18,000 o dunelli o bwmpenni y flwyddyn a dim ond ar gyfer cerfio llusernau mae 99% o’r rheiny wedi’u gwerthu!*Mae Ailgylchu dros Gymru wedi llunio canllawiau i’ch helpu i ystyried yr amgylchedd ac arbed tipyn o wastraff, hefyd.Beth y dylech chi ei wneud yn wahanol?  Fe synnwch chi pa mor hawdd fydd newid eich arferion ychydig er mwyn gwastraffu llai.